0
GammaWizard
Category

Historical Records

AAPL Earnings Play – Nov 02 Return: 42%

TSLA Earnings Play – Oct 25 Return: 46%

SPX Risk Reversal – Oct 5 Return: -11%

Risk Reversal Sept – Sept 20 Return: 21%

SPX Long Term Butterfly – Sept 20 Return: 217%

Vertical Call Lotto – Sept 18 Return: 107%

NDLA Lotto Trade – Aug 27 Return: 400%

NDLA Trade – Jul 13 Return:150%

VXX Put Spread – Jul 10 Return: 243%